Esteban Martinez MFA Thesis Exhibit

Esteban Martinez MFA Thesis Exhibit

 

…Surveillance cameras embedded in cacti to spy on the border patrol; and love bites…